حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای والدین و زمان بررسی پرونده‌ها /-اطلاعاتی در مورد ویزاهای بشردوستانه‌ی شهروندان افغانستان /-هشدار در رابطه با تماس‌های دروغین به‌عنوان افسر اداره‌ی مهاجرت /-تاثیر تغییر نرخ ارز دولتی ایران بر ویزاهای بیزینسی/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای والدین و زمان بررسی پرونده‌ها /-اطلاعاتی در مورد ویزاهای بشردوستانه‌ی شهروندان افغانستان /-هشدار در رابطه با تماس‌های دروغین به‌عنوان افسر اداره‌ی مهاجرت /-تاثیر تغییر نرخ ارز دولتی ایران بر ویزاهای بیزینسی/-پاسخ به سوالات

17/11/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای والدین و زمان بررسی پرونده‌ها /-اطلاعاتی در مورد ویزاهای بشردوستانه‌ی شهروندان افغانستان /-هشدار در رابطه با تماس‌های دروغین به‌عنوان افسر اداره‌ی مهاجرت /-تاثیر تغییر نرخ ارز دولتی ایران بر ویزاهای بیزینسی/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اطلاعاتی در رابطه با ویزای والدین و زمان بررسی پرونده‌ها 

-اطلاعاتی در مورد ویزاهای بشردوستانه‌ی شهروندان افغانستان 

-هشدار در رابطه با تماس‌های دروغین به‌عنوان افسر اداره‌ی مهاجرت

-تاثیر تغییر نرخ ارز دولتی ایران بر ویزاهای بیزینسی

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]