حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-متوسط زمان بررسی ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/-خبر خوب در رابطه با باز شدن مرزها از اول دسامبر برای دارندگان ویزاهای موقت/-بررسی نتایج راند اکتبر ویزاهای مهارتی /-تغییرات پیشنهادی در رابطه با زمان انتظار برای دریافت کمک‌های دولتی-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-متوسط زمان بررسی ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/-خبر خوب در رابطه با باز شدن مرزها از اول دسامبر برای دارندگان ویزاهای موقت/-بررسی نتایج راند اکتبر ویزاهای مهارتی /-تغییرات پیشنهادی در رابطه با زمان انتظار برای دریافت کمک‌های دولتی-پاسخ به سوالات

24/11/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-متوسط زمان بررسی ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/-خبر خوب در رابطه با باز شدن مرزها از اول دسامبر برای دارندگان ویزاهای موقت/-بررسی نتایج راند اکتبر ویزاهای مهارتی /-تغییرات پیشنهادی در رابطه با زمان انتظار برای دریافت کمک‌های دولتی-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-متوسط زمان بررسی ویزاهای بیزینسی ۱۸۸

-خبر خوب در رابطه با باز شدن مرزها از اول دسامبر برای دارندگان ویزاهای موقت

-بررسی نتایج راند اکتبر ویزاهای مهارتی 

-تغییرات پیشنهادی در رابطه با زمان انتظار برای دریافت کمک‌های دولتی

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]