فرهنگ وهنر

زندگی نامه ابوریحان بیرونی خوارزمی

زندگی نامه ابوریحان بیرونی خوارزمی

12/11/1393  زندگی نامه ابوریحان بیرونی خوارزمی


رادیو نشاط استرالیا - زندگی نامه ابوریحان بیرونی خوارزمی

زندگی نامه مشاهیر جهان اعم از دانشمندان ، شعرا، نویسندگان ، فلاسفه و دیگر  شخصیتهای ممتاز در جهان

نویسنده و مجری: آزاده ارژنگی
صدابرداری و ادیت: رضا سمامی