حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/--تغييرات و تسهيلات استثنايي براي متقاضيان و دارندگان ويزاهاي فارغ التحصيلي سابكلاس ٤٨٥ /-شرايط مورد نياز براي قبولي در تست پزشكي مورد نياز اداره مهاجرت/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/--تغييرات و تسهيلات استثنايي براي متقاضيان و دارندگان ويزاهاي فارغ التحصيلي سابكلاس ٤٨٥ /-شرايط مورد نياز براي قبولي در تست پزشكي مورد نياز اداره مهاجرت/-پاسخ به سوالات

29/11/2021  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/--تغييرات و تسهيلات استثنايي براي متقاضيان و دارندگان ويزاهاي فارغ التحصيلي سابكلاس ٤٨٥ /-شرايط مورد نياز براي قبولي در تست پزشكي مورد نياز اداره مهاجرت/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-تغييرات و تسهيلات استثنايي براي متقاضيان و دارندگان ويزاهاي فارغ التحصيلي سابكلاس ٤٨٥

-شرايط مورد نياز براي قبولي در تست پزشكي مورد نياز اداره مهاجرت

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]