حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-وضعیت مرزهای استرالیا برای ورود دانشجویان و ویزاهای موقت/-خبرهای خوب در رابطه با ویزای فارغ‌التحصیلی برای دانشجویان بین‌المللی در استرالیا /-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان در دو ایالت مختلف بیزینس راه اندازی کرد؟/-آیا دارندگان ویزای ۱۸۹ فقط تعهد اشتغال بکار در رشته‌ی خود را خواهند داشت ؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-وضعیت مرزهای استرالیا برای ورود دانشجویان و ویزاهای موقت/-خبرهای خوب در رابطه با ویزای فارغ‌التحصیلی برای دانشجویان بین‌المللی در استرالیا /-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان در دو ایالت مختلف بیزینس راه اندازی کرد؟/-آیا دارندگان ویزای ۱۸۹ فقط تعهد اشتغال بکار در رشته‌ی خود را خواهند داشت ؟/-پاسخ به سوالات

01/12/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-وضعیت مرزهای استرالیا برای ورود دانشجویان و ویزاهای موقت/-خبرهای خوب در رابطه با ویزای فارغ‌التحصیلی برای دانشجویان بین‌المللی در استرالیا /-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان در دو ایالت مختلف بیزینس راه اندازی کرد؟/-آیا دارندگان ویزای ۱۸۹ فقط تعهد اشتغال بکار در رشته‌ی خود را خواهند داشت ؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-وضعیت مرزهای استرالیا برای ورود دانشجویان و ویزاهای موقت

-خبرهای خوب در رابطه با ویزای فارغ‌التحصیلی برای دانشجویان بین‌المللی در استرالیا 

-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان در دو ایالت مختلف بیزینس راه اندازی کرد؟

-آیا دارندگان ویزای ۱۸۹ فقط تعهد اشتغال بکار در رشته‌ی خود را خواهند داشت ؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]