حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آخرین اخبار در رابطه با باز شدن مرزهای استرالیا از ۱۵ دسامبر ۲۰۲1/-۲۵۰ دانشجوی بین‌المللی وارد سیدنی شدند /-آیا کسی که ویزای بیزینسی ۱۸۸ را دارد می‌تواند ایالت خود را عوض کند؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای توریستی و بریجینگ B/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آخرین اخبار در رابطه با باز شدن مرزهای استرالیا از ۱۵ دسامبر ۲۰۲1/-۲۵۰ دانشجوی بین‌المللی وارد سیدنی شدند /-آیا کسی که ویزای بیزینسی ۱۸۸ را دارد می‌تواند ایالت خود را عوض کند؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای توریستی و بریجینگ B/-پاسخ به سوالات

08/12/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آخرین اخبار در رابطه با باز شدن مرزهای استرالیا از ۱۵ دسامبر ۲۰۲1/-۲۵۰ دانشجوی بین‌المللی وارد سیدنی شدند /-آیا کسی که ویزای بیزینسی ۱۸۸ را دارد می‌تواند ایالت خود را عوض کند؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای توریستی و بریجینگ B/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-آخرین اخبار در رابطه با باز شدن مرزهای استرالیا از ۱۵ دسامبر 2021

-۲۵۰ دانشجوی بین‌المللی وارد سیدنی شدند 

-آیا کسی که ویزای بیزینسی ۱۸۸ را دارد می‌تواند ایالت خود را عوض کند؟

-اطلاعاتی در رابطه با ویزای توریستی و بریجینگ B

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]