حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-آمار جديد ايالت ويكتوريا در مورد دعوتنامه هاي صادر شده براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١/-به تعويق افتادن تغييرات ويزاهاي پارتنر(همسر)/-مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي ازدواج/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-آمار جديد ايالت ويكتوريا در مورد دعوتنامه هاي صادر شده براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١/-به تعويق افتادن تغييرات ويزاهاي پارتنر(همسر)/-مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي ازدواج/-پاسخ به سوالات

13/12/2021  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-آمار جديد ايالت ويكتوريا در مورد دعوتنامه هاي صادر شده براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١/-به تعويق افتادن تغييرات ويزاهاي پارتنر(همسر)/-مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي ازدواج/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-آمار جديد ايالت ويكتوريا در مورد دعوتنامه هاي صادر شده براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١

-به تعويق افتادن تغييرات ويزاهاي پارتنر(همسر)

-مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي ازدواج

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]