حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-ورود دانشجویان و اسکیل ورکرها به استرالیا/-خزانه‌دار استرالیا افزایش ۱۲۰ هزار نفری مهاجر را در بودجه‌ی دو سال آینده لحاظ می‌کند/-اطلاعاتی در مورد ویزاهای گلوبال تلنت/-اداره‌ی مهاجرت استرالیا امتحانات Home Edition را نمی‌پذیرد/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-ورود دانشجویان و اسکیل ورکرها به استرالیا/-خزانه‌دار استرالیا افزایش ۱۲۰ هزار نفری مهاجر را در بودجه‌ی دو سال آینده لحاظ می‌کند/-اطلاعاتی در مورد ویزاهای گلوبال تلنت/-اداره‌ی مهاجرت استرالیا امتحانات Home Edition را نمی‌پذیرد/-پاسخ به سوالات

15/12/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-ورود دانشجویان و اسکیل ورکرها به استرالیا/-خزانه‌دار استرالیا افزایش ۱۲۰ هزار نفری مهاجر را در بودجه‌ی دو سال آینده لحاظ می‌کند/-اطلاعاتی در مورد ویزاهای گلوبال تلنت/-اداره‌ی مهاجرت استرالیا امتحانات Home Edition را نمی‌پذیرد/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-ورود دانشجویان و اسکیل ورکرها به استرالیا

-خزانه‌دار استرالیا افزایش ۱۲۰ هزار نفری مهاجر را در بودجه‌ی دو سال آینده لحاظ می‌کند

-اطلاعاتی در مورد ویزاهای گلوبال تلنت

-اداره‌ی مهاجرت استرالیا امتحانات Home Edition را نمی‌پذیرد

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]