حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعیه نیو‌سالت‌ولز برای پذیرش آنشورهای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱ /-دلایل احتمالی طولانی شدن پرونده‌های همسری شهروندان افغانستان /-باز بودن مرزها با وجود افزایش شروع کوئید در استرالیا /-آیا ایرانیان بعد از سال نوی خورشیدی می‌توانند ویزای بیزینسی ۱۸۸ را بگیرند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعیه نیو‌سالت‌ولز برای پذیرش آنشورهای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱ /-دلایل احتمالی طولانی شدن پرونده‌های همسری شهروندان افغانستان /-باز بودن مرزها با وجود افزایش شروع کوئید در استرالیا /-آیا ایرانیان بعد از سال نوی خورشیدی می‌توانند ویزای بیزینسی ۱۸۸ را بگیرند؟/-پاسخ به سوالات

23/12/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعیه نیو‌سالت‌ولز برای پذیرش آنشورهای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱ /-دلایل احتمالی طولانی شدن پرونده‌های همسری شهروندان افغانستان /-باز بودن مرزها با وجود افزایش شروع کوئید در استرالیا /-آیا ایرانیان بعد از سال نوی خورشیدی می‌توانند ویزای بیزینسی ۱۸۸ را بگیرند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اطلاعیه نیو‌سالت‌ولز برای پذیرش آنشورهای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱

-دلایل احتمالی طولانی شدن پرونده‌های همسری شهروندان افغانستان 

-باز بودن مرزها با وجود افزایش شروع کوئید در استرالیا

-آیا ایرانیان بعد از سال نوی خورشیدی می‌توانند ویزای بیزینسی ۱۸۸ را بگیرند؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]