حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/- متقاضيان خارج از استراليا براي چه نوع ويزاهايي مي‌توانند اقدام كنند./-بازگشايي ايالت NSW براي متقاضيان ويزاهاي مهارتي آفشور/-پروسه زماني رسيدگي به ويزاهاي پارتنر و همسري-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/- متقاضيان خارج از استراليا براي چه نوع ويزاهايي مي‌توانند اقدام كنند./-بازگشايي ايالت NSW براي متقاضيان ويزاهاي مهارتي آفشور/-پروسه زماني رسيدگي به ويزاهاي پارتنر و همسري-پاسخ به سوالات

27/12/2021  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/- متقاضيان خارج از استراليا براي چه نوع ويزاهايي مي‌توانند اقدام كنند./-بازگشايي ايالت NSW براي متقاضيان ويزاهاي مهارتي آفشور/-پروسه زماني رسيدگي به ويزاهاي پارتنر و همسري-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

- متقاضيان خارج از استراليا براي چه نوع ويزاهايي مي‌توانند اقدام كنند.

-بازگشايي ايالت NSW براي متقاضيان ويزاهاي مهارتي آفشور

-پروسه زماني رسيدگي به ويزاهاي پارتنر و همسري

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]