حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-مروری بر اخبار مهاجرتی سال گذشته و پیش‌بینی وضعیت مهاجرت در سال آینده /-وضعیت فعلی کوئید ۱۹ در استرالیا /-آیا اداره‌ی مهاجرت استرالیا صحت مدارک ارائه شده برای ویزا را با نهاد‌های صادر کننده چک می‌کند؟/-آیا دارندگان ویزاهای ۴۹۱ باید محل سکونت خود را به اداره‌ی مهاجرت گزارش کنند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-مروری بر اخبار مهاجرتی سال گذشته و پیش‌بینی وضعیت مهاجرت در سال آینده /-وضعیت فعلی کوئید ۱۹ در استرالیا /-آیا اداره‌ی مهاجرت استرالیا صحت مدارک ارائه شده برای ویزا را با نهاد‌های صادر کننده چک می‌کند؟/-آیا دارندگان ویزاهای ۴۹۱ باید محل سکونت خود را به اداره‌ی مهاجرت گزارش کنند؟/-پاسخ به سوالات

30/12/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-مروری بر اخبار مهاجرتی سال گذشته و پیش‌بینی وضعیت مهاجرت در سال آینده /-وضعیت فعلی کوئید ۱۹ در استرالیا /-آیا اداره‌ی مهاجرت استرالیا صحت مدارک ارائه شده برای ویزا را با نهاد‌های صادر کننده چک می‌کند؟/-آیا دارندگان ویزاهای ۴۹۱ باید محل سکونت خود را به اداره‌ی مهاجرت گزارش کنند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-مروری بر اخبار مهاجرتی سال گذشته و پیش‌بینی وضعیت مهاجرت در سال آینده 

-وضعیت فعلی کوئید ۱۹ در استرالیا 

-آیا اداره‌ی مهاجرت استرالیا صحت مدارک ارائه شده برای ویزا را با نهاد‌های صادر کننده چک می‌کند؟

-آیا دارندگان ویزاهای ۴۹۱ باید محل سکونت خود را به اداره‌ی مهاجرت گزارش کنند؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]