حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آیا کسی که برای ویزای بیزینسی ۱۸۸ اقدام کرده می‌تواند بصورت هم‌زمان برای ویزاهای مهارتی اقدام کند؟/-آیا با داشتن دکترای بایوتکنولوژی و ۸ مقاله می‌توان ویزای گلوبال تلنت گرفت؟/-رد شدن تعداد بسیاری از تقاضاهای خروج از کشور برای دارندگان ویزاهای سه‌ساله و پنج‌ساله/-آیا شهروندان کانادا با ویزای توریستی می‌توانند وارد استرالیا شوند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آیا کسی که برای ویزای بیزینسی ۱۸۸ اقدام کرده می‌تواند بصورت هم‌زمان برای ویزاهای مهارتی اقدام کند؟/-آیا با داشتن دکترای بایوتکنولوژی و ۸ مقاله می‌توان ویزای گلوبال تلنت گرفت؟/-رد شدن تعداد بسیاری از تقاضاهای خروج از کشور برای دارندگان ویزاهای سه‌ساله و پنج‌ساله/-آیا شهروندان کانادا با ویزای توریستی می‌توانند وارد استرالیا شوند؟/-پاسخ به سوالات

06/01/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آیا کسی که برای ویزای بیزینسی ۱۸۸ اقدام کرده می‌تواند بصورت هم‌زمان برای ویزاهای مهارتی اقدام کند؟/-آیا با داشتن دکترای بایوتکنولوژی و ۸ مقاله می‌توان ویزای گلوبال تلنت گرفت؟/-رد شدن تعداد بسیاری از تقاضاهای خروج از کشور برای دارندگان ویزاهای سه‌ساله و پنج‌ساله/-آیا شهروندان کانادا با ویزای توریستی می‌توانند وارد استرالیا شوند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-آیا کسی که برای ویزای بیزینسی ۱۸۸ اقدام کرده می‌تواند بصورت هم‌زمان برای ویزاهای مهارتی اقدام کند؟

-آیا با داشتن دکترای بایوتکنولوژی و ۸ مقاله می‌توان ویزای گلوبال تلنت گرفت؟

-رد شدن تعداد بسیاری از تقاضاهای خروج از کشور برای دارندگان ویزاهای سه‌ساله و پنج‌ساله

-آیا شهروندان کانادا با ویزای توریستی می‌توانند وارد استرالیا شوند؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]