فرهنگ وهنر

مثل آباد ، برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد ، برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

08/01/2022  مثل آباد ، برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


 

مثل آباد ، برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

اینترو INTRO
درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین