حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-شرایط جدید کانبرا برای ویزاهای مهارتی و شروع پذیرش آف‌شورها/-مقایسه ویزاهای نامزدی و همسری/-آیا دریافت نامه‌ی رسید پرونده به‌معنای قبولی برای ویزاهای بشردوستانه است؟/-چگونه می‌توان با کیس آفیسر اداره‌ی مهاجرت در تماس بود؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-شرایط جدید کانبرا برای ویزاهای مهارتی و شروع پذیرش آف‌شورها/-مقایسه ویزاهای نامزدی و همسری/-آیا دریافت نامه‌ی رسید پرونده به‌معنای قبولی برای ویزاهای بشردوستانه است؟/-چگونه می‌توان با کیس آفیسر اداره‌ی مهاجرت در تماس بود؟/-پاسخ به سوالات

13/01/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-شرایط جدید کانبرا برای ویزاهای مهارتی و شروع پذیرش آف‌شورها/-مقایسه ویزاهای نامزدی و همسری/-آیا دریافت نامه‌ی رسید پرونده به‌معنای قبولی برای ویزاهای بشردوستانه است؟/-چگونه می‌توان با کیس آفیسر اداره‌ی مهاجرت در تماس بود؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-شرایط جدید کانبرا برای ویزاهای مهارتی و شروع پذیرش آف‌شورها

-مقایسه ویزاهای نامزدی و همسری

-آیا دریافت نامه‌ی رسید پرونده به‌معنای قبولی برای ویزاهای بشردوستانه است؟

-چگونه می‌توان با کیس آفیسر اداره‌ی مهاجرت در تماس بود؟

-پاسخ به سوالات

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]