حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-تمدید سه ساله‌ی ویزاهای ۴۸۹، ۴۹۱، ۴۹۴ برای کسانی که تحت تاثیر شرایط کوئید قرار گرفته بودند./-اجازه‌ی ورود دارندگان ویزاهای فارغ‌التحصیلی (۴۸۵) و تمدید ویزاهایشان از ۱۸ فوریه ۲۰۲۲/-برداشته شدن محدودیت ساعات کاری برای دارندگان ویزاهای دانشجویی/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ آدلائید می‌توان در شهر پرت کار و زندگی کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-تمدید سه ساله‌ی ویزاهای ۴۸۹، ۴۹۱، ۴۹۴ برای کسانی که تحت تاثیر شرایط کوئید قرار گرفته بودند./-اجازه‌ی ورود دارندگان ویزاهای فارغ‌التحصیلی (۴۸۵) و تمدید ویزاهایشان از ۱۸ فوریه ۲۰۲۲/-برداشته شدن محدودیت ساعات کاری برای دارندگان ویزاهای دانشجویی/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ آدلائید می‌توان در شهر پرت کار و زندگی کرد؟/-پاسخ به سوالات

19/01/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-تمدید سه ساله‌ی ویزاهای ۴۸۹، ۴۹۱، ۴۹۴ برای کسانی که تحت تاثیر شرایط کوئید قرار گرفته بودند./-اجازه‌ی ورود دارندگان ویزاهای فارغ‌التحصیلی (۴۸۵) و تمدید ویزاهایشان از ۱۸ فوریه ۲۰۲۲/-برداشته شدن محدودیت ساعات کاری برای دارندگان ویزاهای دانشجویی/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ آدلائید می‌توان در شهر پرت کار و زندگی کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-تمدید سه ساله‌ی ویزاهای ۴۸۹، ۴۹۱، ۴۹۴ برای کسانی که تحت تاثیر شرایط کوئید قرار گرفته بودند.

-اجازه‌ی ورود دارندگان ویزاهای فارغ‌التحصیلی (۴۸۵) و تمدید ویزاهایشان از ۱۸ فوریه ۲۰۲۲

-برداشته شدن محدودیت ساعات کاری برای دارندگان ویزاهای دانشجویی

-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ آدلائید می‌توان در شهر پرت کار و زندگی کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]