فرهنگ وهنر

زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی(razagh esfahani)/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر این برنامه : صرافی ایزی مانی

زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی(razagh esfahani)/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر این برنامه : صرافی ایزی مانی

21/01/2022  زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی(razagh esfahani)/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر این برنامه : صرافی ایزی مانی


زندگینامه مشاهیر ادبی ایران

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی(razagh esfahani)

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی از شاعران برجسته‌ سده‌ ششم هجری قمری (سلجوقی ـ خوارزمشاهی) و عصر ویرانی اصفهان -‌ به خاطر اختلافات مذهبی و سیاسی است. شاید همین ویرانی نیز باعث می‌شود که به آذربایجان مهاجرت کند و با بزرگان عصر خویش به مشاعره، بحث و مکاتبه بپردازد.

تهیه واجرا : #سجادسعدی ، #مرضیه_نریمیسا

اسپانسر برنامه: #صرافی_ایزی_مانی

صرافی ایزی مانی پیشگام و متخصص در ارایه خدمات ارزهای دیجیتال دارای مجوزهای رسمی از دولت استرالیا.
جهت انجام حواله های بین اامللی ارز دیجیتال و سرمایه گذاری از طریق وبسایت:
http://www.ezmoneyex.com.au/
یا شماره تلفن
 1800955750