کتاب گویا-دکلمه-داستان

مادرم روزت مبارک/کاری از گروه هنری آوای فاخر

مادرم روزت مبارک/کاری از گروه هنری آوای فاخر

23/01/2022  مادرم روزت مبارک/کاری از گروه هنری آوای فاخر


مادرم روزت مبارک

کاری از گروه هنری آوای فاخر

گویندگان:فائزه معادی،محمد قمری،امید هژبری،مجید زرین

تهیه شده در استودیوزرین

تقدیم به رادیو نشاطی های دوست داشتنی

تنها رادیو ۲۴ ساعته فارسی زبان در استرالیا