حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-برگزاری مراسم شهروندی برای ۱۶۰۰۰ نفر در روز ملی استرالیا /-جزئیات در مورد برنامه‌ی ده ساله استرالیا برای دانشجویان بین‌المللی/-تعهد دولت استرالیا برای اعطاء ۱۵۰۰۰ ویزای بشردوستانه به شهروندان افغانستان در طی چهار سال /-اگر تقاضای خروج از کشور من رد شود آیا می‌توانم دوباره اقدام کنم؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-برگزاری مراسم شهروندی برای ۱۶۰۰۰ نفر در روز ملی استرالیا /-جزئیات در مورد برنامه‌ی ده ساله استرالیا برای دانشجویان بین‌المللی/-تعهد دولت استرالیا برای اعطاء ۱۵۰۰۰ ویزای بشردوستانه به شهروندان افغانستان در طی چهار سال /-اگر تقاضای خروج از کشور من رد شود آیا می‌توانم دوباره اقدام کنم؟/-پاسخ به سوالات

27/01/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-برگزاری مراسم شهروندی برای ۱۶۰۰۰ نفر در روز ملی استرالیا /-جزئیات در مورد برنامه‌ی ده ساله استرالیا برای دانشجویان بین‌المللی/-تعهد دولت استرالیا برای اعطاء ۱۵۰۰۰ ویزای بشردوستانه به شهروندان افغانستان در طی چهار سال /-اگر تقاضای خروج از کشور من رد شود آیا می‌توانم دوباره اقدام کنم؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-برگزاری مراسم شهروندی برای ۱۶۰۰۰ نفر در روز ملی استرالیا 

-جزئیات در مورد برنامه‌ی ده ساله استرالیا برای دانشجویان بین‌المللی

-تعهد دولت استرالیا برای اعطاء ۱۵۰۰۰ ویزای بشردوستانه به شهروندان افغانستان در طی چهار سال 

-اگر تقاضای خروج از کشور من رد شود آیا می‌توانم دوباره اقدام کنم

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]