حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-احتمال اجازه ورود توريست‌ها از ماه آوريل/-ايالت WA اجازه ورود براي دانشجويان داخل استراليا را به اين ايالت با در نظر گرفتن شرايطي اعطاء كرد/-نحوه‌ي تمديد اقامت دائم ٥ ساله/-راند دعوتنامه‌هاي ماه ژانويه/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-احتمال اجازه ورود توريست‌ها از ماه آوريل/-ايالت WA اجازه ورود براي دانشجويان داخل استراليا را به اين ايالت با در نظر گرفتن شرايطي اعطاء كرد/-نحوه‌ي تمديد اقامت دائم ٥ ساله/-راند دعوتنامه‌هاي ماه ژانويه/-پاسخ به سوالات

31/01/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-احتمال اجازه ورود توريست‌ها از ماه آوريل/-ايالت WA اجازه ورود براي دانشجويان داخل استراليا را به اين ايالت با در نظر گرفتن شرايطي اعطاء كرد/-نحوه‌ي تمديد اقامت دائم ٥ ساله/-راند دعوتنامه‌هاي ماه ژانويه/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-احتمال اجازه ورود توريست‌ها از ماه آوريل

-ايالت WA اجازه ورود براي دانشجويان داخل استراليا را به اين ايالت با در نظر گرفتن شرايطي اعطاء كرد

-نحوه‌ي تمديد اقامت دائم ٥ ساله

-راند دعوتنامه‌هاي ماه ژانويه

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]