حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-واکسن‌های مورد تأیید دولت استرالیا خصوصا برای افراد بالای ۶۰ سال/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بریجینگ B/-آیا برای ویزای RRV یا ویزای بازگشت نیاز به انجام تست بایومتریک هست؟/-در چه صورتی کسانی که برای ویزای همسری اقدام کردند مستقیم اقامت دایم می‌گیرند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-واکسن‌های مورد تأیید دولت استرالیا خصوصا برای افراد بالای ۶۰ سال/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بریجینگ B/-آیا برای ویزای RRV یا ویزای بازگشت نیاز به انجام تست بایومتریک هست؟/-در چه صورتی کسانی که برای ویزای همسری اقدام کردند مستقیم اقامت دایم می‌گیرند؟/-پاسخ به سوالات

02/02/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-واکسن‌های مورد تأیید دولت استرالیا خصوصا برای افراد بالای ۶۰ سال/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بریجینگ B/-آیا برای ویزای RRV یا ویزای بازگشت نیاز به انجام تست بایومتریک هست؟/-در چه صورتی کسانی که برای ویزای همسری اقدام کردند مستقیم اقامت دایم می‌گیرند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-واکسن‌های مورد تأیید دولت استرالیا خصوصا برای افراد بالای ۶۰ سال

-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بریجینگ B

-آیا برای ویزای RRV یا ویزای بازگشت نیاز به انجام تست بایومتریک هست؟

-در چه صورتی کسانی که برای ویزای همسری اقدام کردند مستقیم اقامت دایم می‌گیرند؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]