حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-مرزهای استرالیا برای دارندگان تمام ویزاها از ۲۱ فوریه باز خواهد شد/-بررسی پذیرفته‌شدگان ویزاهای مهارتی در راند ژانویه/-آخرین وضعیت ایالت‌ها در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-اطلاعاتی در مورد نیاز به نمره‌ی زبان برای فرزندان بالای ۱۸ سال/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-مرزهای استرالیا برای دارندگان تمام ویزاها از ۲۱ فوریه باز خواهد شد/-بررسی پذیرفته‌شدگان ویزاهای مهارتی در راند ژانویه/-آخرین وضعیت ایالت‌ها در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-اطلاعاتی در مورد نیاز به نمره‌ی زبان برای فرزندان بالای ۱۸ سال/-پاسخ به سوالات

09/02/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-مرزهای استرالیا برای دارندگان تمام ویزاها از ۲۱ فوریه باز خواهد شد/-بررسی پذیرفته‌شدگان ویزاهای مهارتی در راند ژانویه/-آخرین وضعیت ایالت‌ها در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-اطلاعاتی در مورد نیاز به نمره‌ی زبان برای فرزندان بالای ۱۸ سال/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-مرزهای استرالیا برای دارندگان تمام ویزاها از ۲۱ فوریه باز خواهد شد

-بررسی پذیرفته‌شدگان ویزاهای مهارتی در راند ژانویه

-آخرین وضعیت ایالت‌ها در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی

-اطلاعاتی در مورد نیاز به نمره‌ی زبان برای فرزندان بالای ۱۸ سال

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]