فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع:آش نخورده و دهان سوخته/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع:آش نخورده و دهان سوخته/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

12/02/2022  مثل آباد/ موضوع:آش نخورده و دهان سوخته/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع:آش نخورده و دهان سوخته/

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر #رادیونشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین