کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/-پدرم روزت مبارککاری از گروه هنری آوای فاخرگویندگان:امید هژبری،محمد قمری،مجید زرین،فائزه معادیصدابردار ، تدوینگر و تنظیم کننده متن : مجیدزرینتهیه شده در استودیوزرینتقدیم به رادیو نشاطی های دوست داشتنیتنها رادیو ۲۴ ساعته فارسی زبان در استرالیا

دکلمه های کوتاه و دلنشین/-پدرم روزت مبارککاری از گروه هنری آوای فاخرگویندگان:امید هژبری،محمد قمری،مجید زرین،فائزه معادیصدابردار ، تدوینگر و تنظیم کننده متن : مجیدزرینتهیه شده در استودیوزرینتقدیم به رادیو نشاطی های دوست داشتنیتنها رادیو ۲۴ ساعته فارسی زبان در استرالیا

15/02/2022  دکلمه های کوتاه و دلنشین/-پدرم روزت مبارککاری از گروه هنری آوای فاخرگویندگان:امید هژبری،محمد قمری،مجید زرین،فائزه معادیصدابردار ، تدوینگر و تنظیم کننده متن : مجیدزرینتهیه شده در استودیوزرینتقدیم به رادیو نشاطی های دوست داشتنیتنها رادیو ۲۴ ساعته فارسی زبان در استرالیا


دکلمه های کوتاه و دلنشین

-پدرم روزت مبارک کاری از گروه هنری آوای فاخر

گویندگان:امید هژبری،محمد قمری،مجید زرین،

فائزه معادی صدابردار ،

تدوینگر و تنظیم کننده متن : مجیدزرین تهیه شده در استودیوزرین تقدیم به رادیو نشاطی های دوست داشتنی تنها رادیو ۲۴ ساعته فارسی زبان در استرالیا