حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اعلام لیست جدید ایالت نیوسالت‌ولز برای پذیرش متقاضیان خارج از کشور/-نیاز به داشتن پلیس چک استرالیا هنگام اقدام برای ویزای ۴۸۵/-اطلاعاتی در رابطه با نمره‌ی زبان و یا هزینه‌ی زبان برای ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی /-آیا شانس برداشته شدن شرط No Further Stay همچنان وجود دارد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اعلام لیست جدید ایالت نیوسالت‌ولز برای پذیرش متقاضیان خارج از کشور/-نیاز به داشتن پلیس چک استرالیا هنگام اقدام برای ویزای ۴۸۵/-اطلاعاتی در رابطه با نمره‌ی زبان و یا هزینه‌ی زبان برای ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی /-آیا شانس برداشته شدن شرط No Further Stay همچنان وجود دارد؟/-پاسخ به سوالات

16/02/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اعلام لیست جدید ایالت نیوسالت‌ولز برای پذیرش متقاضیان خارج از کشور/-نیاز به داشتن پلیس چک استرالیا هنگام اقدام برای ویزای ۴۸۵/-اطلاعاتی در رابطه با نمره‌ی زبان و یا هزینه‌ی زبان برای ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی /-آیا شانس برداشته شدن شرط No Further Stay همچنان وجود دارد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اعلام لیست جدید ایالت نیوسالت‌ولز برای پذیرش متقاضیان خارج از کشور

-نیاز به داشتن پلیس چک استرالیا هنگام اقدام برای ویزای ۴۸۵

-اطلاعاتی در رابطه با نمره‌ی زبان و یا هزینه‌ی زبان برای ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی

-آیا شانس برداشته شدن شرط No Further Stay همچنان وجود دارد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]