حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-لیست جدید ویزاهای داما برای ایالت استرالیای جنوبی/-تغییر شرایط ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای بیزینسی ۸۸۸ ( اقامت دائم)/-آیا مدت زمان انتظار برای صدور ویزاهای همسر جزء دو سال مورد نیاز برای اقامت دائم محسوب می‌شود؟/-امکان صدور ویزای بریجینگ برای کسانی که در استرالیا تقاضای ویزای والدین کردند/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-لیست جدید ویزاهای داما برای ایالت استرالیای جنوبی/-تغییر شرایط ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای بیزینسی ۸۸۸ ( اقامت دائم)/-آیا مدت زمان انتظار برای صدور ویزاهای همسر جزء دو سال مورد نیاز برای اقامت دائم محسوب می‌شود؟/-امکان صدور ویزای بریجینگ برای کسانی که در استرالیا تقاضای ویزای والدین کردند/-پاسخ به سوالات

23/02/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-لیست جدید ویزاهای داما برای ایالت استرالیای جنوبی/-تغییر شرایط ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای بیزینسی ۸۸۸ ( اقامت دائم)/-آیا مدت زمان انتظار برای صدور ویزاهای همسر جزء دو سال مورد نیاز برای اقامت دائم محسوب می‌شود؟/-امکان صدور ویزای بریجینگ برای کسانی که در استرالیا تقاضای ویزای والدین کردند/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-لیست جدید ویزاهای داما برای ایالت استرالیای جنوبی

-تغییر شرایط ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای بیزینسی ۸۸۸ ( اقامت دائم)

-آیا مدت زمان انتظار برای صدور ویزاهای همسر جزء دو سال مورد نیاز برای اقامت دائم محسوب می‌شود؟

-امکان صدور ویزای بریجینگ برای کسانی که در استرالیا تقاضای ویزای والدین کردند

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]