حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-متقاضیان ویزای ۴۸۵ چه شرایطی باید داشته باشند؟ و در چه شرایطی مدت اعتبار ویزای ۴۸۵ تمدید خواهد شد؟/-آیا با وجود در جریان بودن ویزای اقامت دائم والدین می‌توان درخواست ویزای توریستی کرد؟/-نحوه‌ی اطلاع از نتایج معاینات پزشکی مورد نیاز ویزاها/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-متقاضیان ویزای ۴۸۵ چه شرایطی باید داشته باشند؟ و در چه شرایطی مدت اعتبار ویزای ۴۸۵ تمدید خواهد شد؟/-آیا با وجود در جریان بودن ویزای اقامت دائم والدین می‌توان درخواست ویزای توریستی کرد؟/-نحوه‌ی اطلاع از نتایج معاینات پزشکی مورد نیاز ویزاها/-پاسخ به سوالات

28/02/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-متقاضیان ویزای ۴۸۵ چه شرایطی باید داشته باشند؟ و در چه شرایطی مدت اعتبار ویزای ۴۸۵ تمدید خواهد شد؟/-آیا با وجود در جریان بودن ویزای اقامت دائم والدین می‌توان درخواست ویزای توریستی کرد؟/-نحوه‌ی اطلاع از نتایج معاینات پزشکی مورد نیاز ویزاها/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-متقاضیان ویزای ۴۸۵ چه شرایطی باید داشته باشند؟ و در چه شرایطی مدت اعتبار ویزای ۴۸۵ تمدید خواهد شد؟

-آیا با وجود در جریان بودن ویزای اقامت دائم والدین می‌توان درخواست ویزای توریستی کرد؟

-نحوه‌ی اطلاع از نتایج معاینات پزشکی مورد نیاز ویزاها

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]