حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-نیاز به تکمیل فرم ۱۳۹۹ برای ویزاهای توریستی/-اطلاعاتی در رابطه با تکمیل فرم‌های مربوط به ویزاهای همسری /-آیا دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ می‌توانند ایالت خود را عوض کنند؟/-آیا اداره‌ی مهاجرت نمرات گفته شده در سایت پیرسون را ملاک قرار می‌دهد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-نیاز به تکمیل فرم ۱۳۹۹ برای ویزاهای توریستی/-اطلاعاتی در رابطه با تکمیل فرم‌های مربوط به ویزاهای همسری /-آیا دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ می‌توانند ایالت خود را عوض کنند؟/-آیا اداره‌ی مهاجرت نمرات گفته شده در سایت پیرسون را ملاک قرار می‌دهد؟/-پاسخ به سوالات

02/03/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-نیاز به تکمیل فرم ۱۳۹۹ برای ویزاهای توریستی/-اطلاعاتی در رابطه با تکمیل فرم‌های مربوط به ویزاهای همسری /-آیا دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ می‌توانند ایالت خود را عوض کنند؟/-آیا اداره‌ی مهاجرت نمرات گفته شده در سایت پیرسون را ملاک قرار می‌دهد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-نیاز به تکمیل فرم ۱۳۹۹ برای ویزاهای توریستی

-اطلاعاتی در رابطه با تکمیل فرم‌های مربوط به ویزاهای همسری 

-آیا دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ می‌توانند ایالت خود را عوض کنند؟

-آیا اداره‌ی مهاجرت نمرات گفته شده در سایت پیرسون را ملاک قرار می‌دهد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]