اجتماعی

برگزاری جشن نوروز باستانی 1401 در پارلمان ایالت ویکتوریای استرالیا/گفتگو با خانم سحر قلی زاده،رئیس کانون ایرانیان ویکتوریا

برگزاری جشن نوروز باستانی 1401 در پارلمان ایالت ویکتوریای استرالیا/گفتگو با  خانم سحر قلی زاده،رئیس کانون ایرانیان ویکتوریا

09/03/2022  برگزاری جشن نوروز باستانی 1401 در پارلمان ایالت ویکتوریای استرالیا/گفتگو با خانم سحر قلی زاده،رئیس کانون ایرانیان ویکتوریا


برگزاری جشن نوروز باستانی 1401 در پارلمان ایالت ویکتوریای استرالیا

گفتگو با خانم سحر قلی زاده،رئیس کانون ایرانیان ویکتوریا

-تشریح وظایف کانون ایرانیان ویکتوریا در اساس‌نامه‌ی کانون

-گزارش کارکرد کانون ایرانیان در دوران پاندمی کوئید ۱۹

-توضیحاتی در رابطه با برنامه‌های آتی

رادیونشاط..ناهید امامی

 

خرید اینترنتی بلیط از طریق لینک زیر،
https://aisovictoria.yapsody.com/event/index/718835/nowruz-1401