حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آخرین اخبار در رابطه با ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/-تاثیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر روی ویزاهای بیزینسی/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای همسری /-آیا اگر درخواست شهروندی من رد شده باشد و دوباره اقدام کنم این‌بار زودتر بررسی می‌شود؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آخرین اخبار در رابطه با ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/-تاثیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر روی ویزاهای بیزینسی/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای همسری /-آیا اگر درخواست شهروندی من رد شده باشد و دوباره اقدام کنم این‌بار زودتر بررسی می‌شود؟/-پاسخ به سوالات

09/03/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آخرین اخبار در رابطه با ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/-تاثیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر روی ویزاهای بیزینسی/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای همسری /-آیا اگر درخواست شهروندی من رد شده باشد و دوباره اقدام کنم این‌بار زودتر بررسی می‌شود؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-آخرین اخبار در رابطه با ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی

-تاثیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر روی ویزاهای بیزینسی

-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای همسری

-آیا اگر درخواست شهروندی من رد شده باشد و دوباره اقدام کنم این‌بار زودتر بررسی می‌شود؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]