حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-حذف ارز دولتی از بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر ویزاهای بیزینسی و سرمایه گذاری /- تغییرات جدید ویزای کوید پاندمیک سابکلاس ۴۰۸/- آیا رد شدن ویزای توریستی تاثیری بر درخواست ویزای دانشجویی دارد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-حذف ارز دولتی از بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر ویزاهای بیزینسی و سرمایه گذاری /- تغییرات جدید ویزای کوید پاندمیک سابکلاس ۴۰۸/- آیا رد شدن ویزای توریستی تاثیری بر درخواست ویزای دانشجویی دارد؟/-پاسخ به سوالات

14/03/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-حذف ارز دولتی از بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر ویزاهای بیزینسی و سرمایه گذاری /- تغییرات جدید ویزای کوید پاندمیک سابکلاس ۴۰۸/- آیا رد شدن ویزای توریستی تاثیری بر درخواست ویزای دانشجویی دارد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-حذف ارز دولتی از بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر ویزاهای بیزینسی و سرمایه گذاری 

- تغییرات جدید ویزای کوید پاندمیک سابکلاس ۴۰۸

- آیا رد شدن ویزای توریستی تاثیری بر درخواست ویزای دانشجویی دارد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]