حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعات تکمیلی در رابطه با تک نرخی شدن ارز در ایران/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای نامزدی (۳۰۰)/-نیاز به داشتن کارفرما برای ویزاهای داما/-یا برای تغییر متقاضی اصلی از ویزای ۱۸۸ به ویزای ۸۸۸ لازم است به اداره‌ی مهاجرت اطلاع داده شود؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعات تکمیلی در رابطه با تک نرخی شدن ارز در ایران/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای نامزدی (۳۰۰)/-نیاز به داشتن کارفرما برای ویزاهای داما/-یا برای تغییر متقاضی اصلی از ویزای ۱۸۸ به ویزای ۸۸۸ لازم است به اداره‌ی مهاجرت اطلاع داده شود؟/-پاسخ به سوالات

16/03/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعات تکمیلی در رابطه با تک نرخی شدن ارز در ایران/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای نامزدی (۳۰۰)/-نیاز به داشتن کارفرما برای ویزاهای داما/-یا برای تغییر متقاضی اصلی از ویزای ۱۸۸ به ویزای ۸۸۸ لازم است به اداره‌ی مهاجرت اطلاع داده شود؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اطلاعات تکمیلی در رابطه با تک نرخی شدن ارز در ایران

-اطلاعاتی در رابطه با ویزای نامزدی (۳۰۰)

-نیاز به داشتن کارفرما برای ویزاهای داما

-یا برای تغییر متقاضی اصلی از ویزای ۱۸۸ به ویزای ۸۸۸ لازم است به اداره‌ی مهاجرت اطلاع داده شود؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]