حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-شروع مجدد مراسم شهروندی در بسیاری از مناطق استرالیا/-اطلاعیه ایالت استرالیای جنوبی در رابطه با ویزاهای ۴۹۱/-آیا می‌توان فرم‌های اداره‌ی مهاجرت را بصورت الکترونیک امضا کرد؟/-تسهیل شرایط لازم برای ویزاهای کوئید ساب‌کلاس ۴۰۸-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-شروع مجدد مراسم شهروندی در بسیاری از مناطق استرالیا/-اطلاعیه ایالت استرالیای جنوبی در رابطه با ویزاهای ۴۹۱/-آیا می‌توان فرم‌های اداره‌ی مهاجرت را بصورت الکترونیک امضا کرد؟/-تسهیل شرایط لازم برای ویزاهای کوئید ساب‌کلاس ۴۰۸-پاسخ به سوالات

23/03/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-شروع مجدد مراسم شهروندی در بسیاری از مناطق استرالیا/-اطلاعیه ایالت استرالیای جنوبی در رابطه با ویزاهای ۴۹۱/-آیا می‌توان فرم‌های اداره‌ی مهاجرت را بصورت الکترونیک امضا کرد؟/-تسهیل شرایط لازم برای ویزاهای کوئید ساب‌کلاس ۴۰۸-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-شروع مجدد مراسم شهروندی در بسیاری از مناطق استرالیا

-اطلاعیه ایالت استرالیای جنوبی در رابطه با ویزاهای ۴۹۱

-آیا می‌توان فرم‌های اداره‌ی مهاجرت را بصورت الکترونیک امضا کرد؟

-تسهیل شرایط لازم برای ویزاهای کوئید ساب‌کلاس ۴۰۸

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]