حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-امکان تبدیل ویزای ۴۵۷/۴۸۲ به ویزای ۱۸۶ برای لیست مشاغل کوتاه مدت/- افزایش ظرفیت ویزای مهارتی برای ایالت قلمرو شمالی/- تسهیلات اداره آموزش و پرورش برای متقاضیان آنشور/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-امکان تبدیل ویزای ۴۵۷/۴۸۲ به ویزای ۱۸۶ برای لیست مشاغل کوتاه مدت/- افزایش ظرفیت ویزای مهارتی برای ایالت قلمرو شمالی/- تسهیلات اداره آموزش و پرورش برای متقاضیان آنشور/-پاسخ به سوالات

28/03/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-امکان تبدیل ویزای ۴۵۷/۴۸۲ به ویزای ۱۸۶ برای لیست مشاغل کوتاه مدت/- افزایش ظرفیت ویزای مهارتی برای ایالت قلمرو شمالی/- تسهیلات اداره آموزش و پرورش برای متقاضیان آنشور/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-امکان تبدیل ویزای ۴۵۷-۴۸۲ به ویزای ۱۸۶ برای لیست مشاغل کوتاه مدت

- افزایش ظرفیت ویزای مهارتی برای ایالت قلمرو شمالی

- تسهیلات اداره آموزش و پرورش برای متقاضیان آنشور

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]