حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خبرهای خوب برای اسکیل ورکرها/-اعلام برنامه‌ی مهاجرتی سال جدید ۲۰۲۲-۲۳ و بررسی جزئیات آن/-افزایش ظرفیت پذیرش ایالت وسترن استرالیا برای ویزاهای مهارتی/-آیا قوانین جدید ایالت نیوسالت‌ولز برای کسانی که اکنون ویزای ۱۸۸ بیزینسی می‌گیرند اجرا می‌شود؟-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خبرهای خوب برای اسکیل ورکرها/-اعلام برنامه‌ی مهاجرتی سال جدید ۲۰۲۲-۲۳ و بررسی جزئیات آن/-افزایش ظرفیت پذیرش ایالت وسترن استرالیا برای ویزاهای مهارتی/-آیا قوانین جدید ایالت نیوسالت‌ولز برای کسانی که اکنون ویزای ۱۸۸ بیزینسی می‌گیرند اجرا می‌شود؟-پاسخ به سوالات

30/03/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خبرهای خوب برای اسکیل ورکرها/-اعلام برنامه‌ی مهاجرتی سال جدید ۲۰۲۲-۲۳ و بررسی جزئیات آن/-افزایش ظرفیت پذیرش ایالت وسترن استرالیا برای ویزاهای مهارتی/-آیا قوانین جدید ایالت نیوسالت‌ولز برای کسانی که اکنون ویزای ۱۸۸ بیزینسی می‌گیرند اجرا می‌شود؟-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-خبرهای خوب برای اسکیل ورکرها

-اعلام برنامه‌ی مهاجرتی سال جدید ۲۰۲۲-۲۳ و بررسی جزئیات آن

-افزایش ظرفیت پذیرش ایالت وسترن استرالیا برای ویزاهای مهارتی

-آیا قوانین جدید ایالت نیوسالت‌ولز برای کسانی که اکنون ویزای ۱۸۸ بیزینسی می‌گیرند اجرا می‌شود؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]