حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-حذف شرط سنی برای تبدیل ویزای موقت ۴۵۷ به ویزای دائم ۱۸۶/-تمدید ویزاهای فارغ‌التحصیلی ۴۷۶ تا اپریل ۲۰۲۴/-اضافه شدن ظرفیت پذیرش ویزاهای مهارتی پناهندگی/-آیا می‌توان ویزای دانشجویی و گلوبال تلنت را هم‌زمان اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-حذف شرط سنی برای تبدیل ویزای موقت ۴۵۷ به ویزای دائم ۱۸۶/-تمدید ویزاهای فارغ‌التحصیلی ۴۷۶ تا اپریل ۲۰۲۴/-اضافه شدن ظرفیت پذیرش ویزاهای مهارتی پناهندگی/-آیا می‌توان ویزای دانشجویی و گلوبال تلنت را هم‌زمان اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

06/04/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-حذف شرط سنی برای تبدیل ویزای موقت ۴۵۷ به ویزای دائم ۱۸۶/-تمدید ویزاهای فارغ‌التحصیلی ۴۷۶ تا اپریل ۲۰۲۴/-اضافه شدن ظرفیت پذیرش ویزاهای مهارتی پناهندگی/-آیا می‌توان ویزای دانشجویی و گلوبال تلنت را هم‌زمان اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-حذف شرط سنی برای تبدیل ویزای موقت ۴۵۷ به ویزای دائم ۱۸۶

-تمدید ویزاهای فارغ‌التحصیلی ۴۷۶ تا اپریل ۲۰۲۴

-اضافه شدن ظرفیت پذیرش ویزاهای مهارتی پناهندگی

-آیا می‌توان ویزای دانشجویی و گلوبال تلنت را هم‌زمان اقدام کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]