حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-دانشجویان بین المللی از اول جولای نمی‌توانند بدون اخذ اجازه از وزیر، رشته‌ی تحصیلی خود را تغییر دهند./-اطلاعاتی در مورد برنامه‌ی مهاجرتی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳/-تسریع رسیدگی به ویزاهای مهارتی/-نحوه محاسبه‌ی امتیاز مجردی، نامزدی و ازدواج در ویزاهای مهارتی/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-دانشجویان بین المللی از اول جولای نمی‌توانند بدون اخذ اجازه از وزیر، رشته‌ی تحصیلی خود را تغییر دهند./-اطلاعاتی در مورد برنامه‌ی مهاجرتی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳/-تسریع رسیدگی به ویزاهای مهارتی/-نحوه محاسبه‌ی امتیاز مجردی، نامزدی و ازدواج در ویزاهای مهارتی/-پاسخ به سوالات

11/04/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-دانشجویان بین المللی از اول جولای نمی‌توانند بدون اخذ اجازه از وزیر، رشته‌ی تحصیلی خود را تغییر دهند./-اطلاعاتی در مورد برنامه‌ی مهاجرتی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳/-تسریع رسیدگی به ویزاهای مهارتی/-نحوه محاسبه‌ی امتیاز مجردی، نامزدی و ازدواج در ویزاهای مهارتی/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-دانشجویان بین المللی از اول جولای نمی‌توانند بدون اخذ اجازه از وزیر، رشته‌ی تحصیلی خود را تغییر دهند.

-اطلاعاتی در مورد برنامه‌ی مهاجرتی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳

-تسریع رسیدگی به ویزاهای مهارتی

-نحوه محاسبه‌ی امتیاز مجردی، نامزدی و ازدواج در ویزاهای مهارتی

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]