حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-قوانین جدید جهت محافظت تکنولوژی حیاتی استرالیا و احتمال رد شدن و یا کنسل شدن ویزاها/-اطلاعاتی در رابطه با امتیاز همسر برای ویزاهای مهارتی/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان برای ویزاهای مهارتی اقدام کرد؟/-لزوم آگاهی داشتن از مناطق ریجینال بر اساس تاریخ صدور ویزاهای ۴۸۹ و ۴۹۱

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-قوانین جدید جهت محافظت تکنولوژی حیاتی استرالیا و احتمال رد شدن و یا کنسل شدن ویزاها/-اطلاعاتی در رابطه با امتیاز همسر برای ویزاهای مهارتی/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان برای ویزاهای مهارتی اقدام کرد؟/-لزوم آگاهی داشتن از مناطق ریجینال بر اساس تاریخ صدور ویزاهای ۴۸۹ و ۴۹۱

13/04/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-قوانین جدید جهت محافظت تکنولوژی حیاتی استرالیا و احتمال رد شدن و یا کنسل شدن ویزاها/-اطلاعاتی در رابطه با امتیاز همسر برای ویزاهای مهارتی/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان برای ویزاهای مهارتی اقدام کرد؟/-لزوم آگاهی داشتن از مناطق ریجینال بر اساس تاریخ صدور ویزاهای ۴۸۹ و ۴۹۱


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-قوانین جدید جهت محافظت تکنولوژی حیاتی استرالیا و احتمال رد و یا کنسل شدن ویزاها

-اطلاعاتی در رابطه با امتیاز همسر برای ویزاهای مهارتی

-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان برای ویزاهای مهارتی اقدام کرد؟

-لزوم آگاهی داشتن از مناطق ریجینال بر اساس تاریخ صدور ویزاهای ۴۸۹ و ۴۹۱

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]