کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/نه فقط از تو اگر دل بکنم می‌میرم/ شاعر:کاظم بهمنی... با صدای بهار افشار

دکلمه های کوتاه و دلنشین/نه فقط از تو اگر دل بکنم می‌میرم/ شاعر:کاظم بهمنی... با صدای بهار افشار

13/04/2022  دکلمه های کوتاه و دلنشین/نه فقط از تو اگر دل بکنم می‌میرم/ شاعر:کاظم بهمنی... با صدای بهار افشار


دکلمه های کوتاه و دلنشین/نه فقط از تو اگر دل بکنم می‌میرم/ شاعر:کاظم بهمنی... با صدای بهار افشار