حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-تاثیرات احتمالی انتخابات استرالیا بر وضعیت پناهجویان /-متوسط زمان بررسی پرونده‌ها در دیوان تجدید نظر (AAT) /-صدور دعوت‌نامه‌های NSW برای ویزاهای ۱۹۰/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان برای ویزاهای اسکیل اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-تاثیرات احتمالی انتخابات استرالیا بر وضعیت پناهجویان /-متوسط زمان بررسی پرونده‌ها در دیوان تجدید نظر (AAT) /-صدور دعوت‌نامه‌های NSW برای ویزاهای ۱۹۰/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان برای ویزاهای اسکیل اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

20/04/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-تاثیرات احتمالی انتخابات استرالیا بر وضعیت پناهجویان /-متوسط زمان بررسی پرونده‌ها در دیوان تجدید نظر (AAT) /-صدور دعوت‌نامه‌های NSW برای ویزاهای ۱۹۰/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان برای ویزاهای اسکیل اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-تاثیرات احتمالی انتخابات استرالیا بر وضعیت پناهجویان

-متوسط زمان بررسی پرونده‌ها در دیوان تجدید نظر (AAT)

-صدور دعوت‌نامه‌های NSW برای ویزاهای ۱۹۰

-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان برای ویزاهای اسکیل اقدام کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]