فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع: باج سبیل نمی دهند/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع: باج سبیل نمی دهند/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

20/04/2022  مثل آباد/ موضوع: باج سبیل نمی دهند/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع: باج سبیل نمی دهند

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین