فرهنگ وهنر

زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ صادق هدایت(Sadegh Hedayat)/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا

زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ صادق هدایت(Sadegh Hedayat)/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا

02/05/2022  زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ صادق هدایت(Sadegh Hedayat)/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا


زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ صادق هدایت(Sadegh Hedayat)

 برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا

صادق هدایت نویسنده و روشنفکر بزرگ ایرانی بود که با خلق کتاب بوف کور نام خود را در تاریخ ادبیات فارسی جاودانه کرد. شمار پژوهش‌هایی که درباره‌ی هدایت صورت می‌گیرد نشان‌دهنده‌ی این است که با گذشت سال‌ها از مرگ او، اقبال عمومی به آثارش نه تنها کم نشده، بلکه افزایش نیز یافته است.

تهیه واجرا : سجاد سعدی ، مرضیه نریمیسا

اسپانسر برنامه: صرافی ایزی مانی