حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آیا باید تست پزشکی حتما از کشوری که لاج پرونده صورت گرفته انجام شود؟/-کسانی که واکسینه نشده‌اند و از ۳۰ اپریل وارد استرالیا شده‌اند نیاز به قرنطیه شدن ندارند/-آیا فرزند ۲۳ ساله می‌تواند در اکستنش ویزای بیزینسی ۱۸۸ ویزا بگیرد؟/-آیا می‌توان هم‌زمان با ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ برای ویزاهای مهارتی یا اسکیل اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آیا باید تست پزشکی حتما از کشوری که لاج پرونده صورت گرفته انجام شود؟/-کسانی که واکسینه نشده‌اند و از ۳۰ اپریل وارد استرالیا شده‌اند نیاز به قرنطیه شدن ندارند/-آیا فرزند ۲۳ ساله می‌تواند در اکستنش ویزای بیزینسی ۱۸۸ ویزا بگیرد؟/-آیا می‌توان هم‌زمان با ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ برای ویزاهای مهارتی یا اسکیل اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

04/05/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آیا باید تست پزشکی حتما از کشوری که لاج پرونده صورت گرفته انجام شود؟/-کسانی که واکسینه نشده‌اند و از ۳۰ اپریل وارد استرالیا شده‌اند نیاز به قرنطیه شدن ندارند/-آیا فرزند ۲۳ ساله می‌تواند در اکستنش ویزای بیزینسی ۱۸۸ ویزا بگیرد؟/-آیا می‌توان هم‌زمان با ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ برای ویزاهای مهارتی یا اسکیل اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-آیا باید تست پزشکی حتما از کشوری که لاج پرونده صورت گرفته انجام شود؟

-کسانی که واکسینه نشده‌اند و از ۳۰ اپریل وارد استرالیا شده‌اند نیاز به قرنطیه شدن ندارند

-آیا فرزند ۲۳ ساله می‌تواند در اکستنش ویزای بیزینسی ۱۸۸ ویزا بگیرد؟

-آیا می‌توان هم‌زمان با ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ برای ویزاهای مهارتی یا اسکیل اقدام کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]