حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در رابطه با شرایط شهروندی استرالیا /-ایالت وسترن استرالیا در راند ماه می بیش از ۴۸۰ نفر را برای ویزاهای مهارتی دعوت کرد/-وضعیت بررسی پرونده‌های اسکیل در پایان سال مالی/-آیا در خاک استرالیا می‌توان برای ویزای نامزدی اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در رابطه با شرایط شهروندی استرالیا /-ایالت وسترن استرالیا در راند ماه می بیش از ۴۸۰ نفر را برای ویزاهای مهارتی دعوت کرد/-وضعیت بررسی پرونده‌های اسکیل در پایان سال مالی/-آیا در خاک استرالیا می‌توان برای ویزای نامزدی اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

11/05/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در رابطه با شرایط شهروندی استرالیا /-ایالت وسترن استرالیا در راند ماه می بیش از ۴۸۰ نفر را برای ویزاهای مهارتی دعوت کرد/-وضعیت بررسی پرونده‌های اسکیل در پایان سال مالی/-آیا در خاک استرالیا می‌توان برای ویزای نامزدی اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اطلاعاتی در رابطه با شرایط شهروندی استرالیا

-ایالت وسترن استرالیا در راند ماه می بیش از ۴۸۰ نفر را برای ویزاهای مهارتی دعوت کرد

-وضعیت بررسی پرونده‌های اسکیل در پایان سال مالی

-آیا در خاک استرالیا می‌توان برای ویزای نامزدی اقدام کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]