فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع: با خدا باش پادشاهی کن/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع:  با خدا باش پادشاهی کن/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

12/05/2022  مثل آباد/ موضوع: با خدا باش پادشاهی کن/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع: با خدا باش پادشاهی کن

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین