حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اعطای ده روز مرخصی سالانه به کسانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند/-کسانی که واکسن سینوفارم زده‌اند در هر سنی می‌توانند وارد استرالیا شوند/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای پارتنری که اخیرا لاج شده‌اند/-آیا با داشتن ویزای ریجینال نیوسالت‌ولز می‌توان در سیدنی سرمایه‌گذاری کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اعطای ده روز مرخصی سالانه به کسانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند/-کسانی که واکسن سینوفارم زده‌اند در هر سنی می‌توانند وارد استرالیا شوند/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای پارتنری که اخیرا لاج شده‌اند/-آیا با داشتن ویزای ریجینال نیوسالت‌ولز می‌توان در سیدنی سرمایه‌گذاری کرد؟/-پاسخ به سوالات

18/05/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اعطای ده روز مرخصی سالانه به کسانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند/-کسانی که واکسن سینوفارم زده‌اند در هر سنی می‌توانند وارد استرالیا شوند/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای پارتنری که اخیرا لاج شده‌اند/-آیا با داشتن ویزای ریجینال نیوسالت‌ولز می‌توان در سیدنی سرمایه‌گذاری کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اعطای ده روز مرخصی سالانه به کسانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند

-کسانی که واکسن سینوفارم زده‌اند در هر سنی می‌توانند وارد استرالیا شوند

-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای پارتنری که اخیرا لاج شده‌اند

-آیا با داشتن ویزای ریجینال نیوسالت‌ولز می‌توان در سیدنی سرمایه‌گذاری کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]