حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-بررسی پیروزی حزب کارگر و تاثیرات آن بر برنامه‌های مهاجرتی استرالیا /-بررسی نتایج راند ۲۱ آپریل ویزاهای مهارتی/-شانس تبدیل ویزاهای موقت بیزینسی ۱۸۸ به بیزینس دایم ۸۸۸ چقدر است؟/-با توجه به طولانی شدن روند بررسی ویزاهای ۴۸۹ آیا احتمال کنسل شدن این ویزاها وجود دارد؟-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-بررسی پیروزی حزب کارگر و تاثیرات آن بر برنامه‌های مهاجرتی استرالیا /-بررسی نتایج راند ۲۱ آپریل ویزاهای مهارتی/-شانس تبدیل ویزاهای موقت بیزینسی ۱۸۸ به بیزینس دایم ۸۸۸ چقدر است؟/-با توجه به طولانی شدن روند بررسی ویزاهای ۴۸۹ آیا احتمال کنسل شدن این ویزاها وجود دارد؟-پاسخ به سوالات

25/05/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-بررسی پیروزی حزب کارگر و تاثیرات آن بر برنامه‌های مهاجرتی استرالیا /-بررسی نتایج راند ۲۱ آپریل ویزاهای مهارتی/-شانس تبدیل ویزاهای موقت بیزینسی ۱۸۸ به بیزینس دایم ۸۸۸ چقدر است؟/-با توجه به طولانی شدن روند بررسی ویزاهای ۴۸۹ آیا احتمال کنسل شدن این ویزاها وجود دارد؟-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-بررسی پیروزی حزب کارگر و تاثیرات آن بر برنامه‌های مهاجرتی استرالیا

-بررسی نتایج راند ۲۱ آپریل ویزاهای مهارتی

-شانس تبدیل ویزاهای موقت بیزینسی ۱۸۸ به بیزینس دایم ۸۸۸ چقدر است؟

-با توجه به طولانی شدن روند بررسی ویزاهای ۴۸۹ آیا احتمال کنسل شدن این ویزاها وجود دارد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]