حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/--پیروز شدن حزب کارگر و تاثیر آن روی ویزاهای پناهندگی موقت/-احتمال افزایش میزان حداقل حقوق پرداختی از طرف کارفرمایان به متقاضیان ویزاهای ۴۸۲/-شرایط ایالت WA برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰/۴۹۱ در سال مالی جدید/-بررسی راند دعوتنامه‌های ماه آوریل -پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/--پیروز شدن حزب کارگر و تاثیر آن روی ویزاهای پناهندگی موقت/-احتمال افزایش میزان حداقل حقوق پرداختی از طرف کارفرمایان به متقاضیان ویزاهای ۴۸۲/-شرایط ایالت WA برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰/۴۹۱ در سال مالی جدید/-بررسی راند دعوتنامه‌های ماه آوریل -پاسخ به سوالات

29/05/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/--پیروز شدن حزب کارگر و تاثیر آن روی ویزاهای پناهندگی موقت/-احتمال افزایش میزان حداقل حقوق پرداختی از طرف کارفرمایان به متقاضیان ویزاهای ۴۸۲/-شرایط ایالت WA برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰/۴۹۱ در سال مالی جدید/-بررسی راند دعوتنامه‌های ماه آوریل -پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-پیروز شدن حزب کارگر و تاثیر آن روی ویزاهای پناهندگی موقت

-احتمال افزایش میزان حداقل حقوق پرداختی از طرف کارفرمایان به متقاضیان ویزاهای ۴۸۲

-شرایط ایالت WA برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰-۴۹۱ در سال مالی جدید

-بررسی راند دعوتنامه‌های ماه آوریل

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]