حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-تشکیل کابینه‌ی دولت جدید با حضور ۱۳ وزیر خانم و اولین وزیر مسلمان/-دلیل نیاز به ارائه‌ی اسکن رنگی مدارک به اداره‌های ارزیابی استرالیا /-تاثیر تغییر نرخ ارز در ایران بر ویزاهای بیزینسی استرالیا /-در صورت رد شدن پرونده‌ی پارتنر ویزا چه باید کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-تشکیل کابینه‌ی دولت جدید با حضور ۱۳ وزیر خانم و اولین وزیر مسلمان/-دلیل نیاز به ارائه‌ی اسکن رنگی مدارک به اداره‌های ارزیابی استرالیا /-تاثیر تغییر نرخ ارز در ایران بر ویزاهای بیزینسی استرالیا /-در صورت رد شدن پرونده‌ی پارتنر ویزا چه باید کرد؟/-پاسخ به سوالات

01/06/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-تشکیل کابینه‌ی دولت جدید با حضور ۱۳ وزیر خانم و اولین وزیر مسلمان/-دلیل نیاز به ارائه‌ی اسکن رنگی مدارک به اداره‌های ارزیابی استرالیا /-تاثیر تغییر نرخ ارز در ایران بر ویزاهای بیزینسی استرالیا /-در صورت رد شدن پرونده‌ی پارتنر ویزا چه باید کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-تشکیل کابینه‌ی دولت جدید با حضور ۱۳ وزیر خانم و اولین وزیر مسلمان

-دلیل نیاز به ارائه‌ی اسکن رنگی مدارک به اداره‌های ارزیابی استرالیا 

-تاثیر تغییر نرخ ارز در ایران بر ویزاهای بیزینسی استرالیا 

-در صورت رد شدن پرونده‌ی پارتنر ویزا چه باید کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]