حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-شروع امتحانات عملی سازمان وت‌اسس در خارج از کشور برای رشته‌های فنی/-آیا برای گرفتن ویزاهای بیزینسی ۸۸۸ می‌توان فرنچایز خرید؟/-شانس گرفتن ویزاهای مهارتی با امتیاز پایین در سال مالی آینده چگونه است؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-شروع امتحانات عملی سازمان وت‌اسس در خارج از کشور برای رشته‌های فنی/-آیا برای گرفتن ویزاهای بیزینسی ۸۸۸ می‌توان فرنچایز خرید؟/-شانس گرفتن ویزاهای مهارتی با امتیاز پایین در سال مالی آینده چگونه است؟/-پاسخ به سوالات

08/06/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-شروع امتحانات عملی سازمان وت‌اسس در خارج از کشور برای رشته‌های فنی/-آیا برای گرفتن ویزاهای بیزینسی ۸۸۸ می‌توان فرنچایز خرید؟/-شانس گرفتن ویزاهای مهارتی با امتیاز پایین در سال مالی آینده چگونه است؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی

-شروع امتحانات عملی سازمان وت‌اسس در خارج از کشور برای رشته‌های فنی

-آیا برای گرفتن ویزاهای بیزینسی ۸۸۸ می‌توان فرنچایز خرید؟

-شانس گرفتن ویزاهای مهارتی با امتیاز پایین در سال مالی آینده چگونه است؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]