حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/--وزیر مهاجرت درخواست تسریع رسیدگی به پرونده های مهاجرتی در دستور کار خود قرار داده است./-تغییرات ویزای ۴۸۵ از اول جولای-امکان تبدیل ویزای ۱۸۸ به ویزای اسکیل و مهارتی/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/--وزیر مهاجرت درخواست تسریع رسیدگی به پرونده های مهاجرتی در دستور کار خود قرار داده است./-تغییرات ویزای ۴۸۵ از اول جولای-امکان تبدیل ویزای ۱۸۸ به ویزای اسکیل و مهارتی/-پاسخ به سوالات

12/06/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/--وزیر مهاجرت درخواست تسریع رسیدگی به پرونده های مهاجرتی در دستور کار خود قرار داده است./-تغییرات ویزای ۴۸۵ از اول جولای-امکان تبدیل ویزای ۱۸۸ به ویزای اسکیل و مهارتی/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-وزیر مهاجرت درخواست تسریع رسیدگی به پرونده های مهاجرتی را در دستور کار خود قرار داده است.

-تغییرات ویزای ۴۸۵ از اول جولای

-امکان تبدیل ویزای ۱۸۸ به ویزای اسکیل و مهارتی

-پاسخ به سوالات
رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]